کابینت آشپزخانه هایگلاس

در این دکوراسیون مشتری به استفاده از رنگ های مشکی و سفید تاکید داشت.

بنابر این با بهره گیری مناسب از رنگ مشکی و سفید و جلوه نمودن تضاد این دو رنگ با براقیت به کار رفته د رروکش های هایگلاس طراحی آشپزخانه با توجه به محیط موجود و بهره گیری بهینه از فضا ، انجام گردید.

مشتریآقای جعفری
تاریخ تکمیل10 اردیبهشت1397
متریال به کار رفته هایگلاس سفید و مشکی