میز تلویزیون

میز های تلویزیون در انواع طرح و مدل طراحی و ساخته می شوند.

لذا با توجه به محیط کاربر (مساحت ) ، اشیا محیطی (زمینه کار و …) ، تناسب رنگ محیطی ، و سلیقه وی طرح ایجاد و پس از تائید مشتری گرامی ساخته می شود.

مشتریآقای شیرمحمدی
تاریخ تکمیل18 آبان 1396
متریال ام دی اف سفید و طرح چوب