سی ان سی ام دی اف

سی ان سی ام دی اف با دستگاه UNITECH 1863A CNC

دستگاه های برش ام دی اف ، معمولا به صورت اضلاع مساوی ، ام دی اف را برش می دهند.

اما امروز طرح های بسیار متنوع تری با ام دی اف قابل پیاده سازی هست.

پیاده سازی انواع طرح ها شامل :

  • ایجاد تغییرات در عمق ام دی اف (و ایجاد طرح های بسیار متنوع مانند انواع موج )
  • طرح های گل و مرغ یا گره چینی
  • انواع نوشته و ….

که این طرح ها توسط دستگاه سی ان سی ام دی اف ، بر روی ام دی اف ایجاد میگردد.

دستگاه موجود در صنایع چوب منصوری دستگاه UNITECH 1863A CNC با مشخصات زیر می باشد.

  • ایتالیا   HSD اسپیندل
  • سنسور اندازه گیری ابزار
  • موتورهای حرکتی استپ یاکو(هیبریدی)
  • جنس میز از باکالیت مقاوم (فنولیک)