کابینت آشپزخانه کرم و قهوه ای طرح چوب

کابینت هایگلاس رنگ کرم و قهوه ای طرح چوب را در تصویر می بینید.

استفاده از رنگ درب ها به صورت معکوس در کابینت های هوایی و زمینی ، یک کار مرسوم درترکیب رنگ اشپزخانه می باشد

استفاده از قاب ، کابینت های عمودی و افقی متناسب با نیاز مشتری گرامی لحاظ شده است.

مشتریآقای شیرمحمدی
تاریخ تکمیل10آبان 1396
متریالهایگلاس کرم و قهوه ای طرح چوب